Thi công gian hàng triễn lãm công ty Yale
Đăng lúc: 08:49, 03/06/2016
Thi công gian hàng triễn lãm công ty Yale
Hình ảnh nhân viên công ty Gia Long đang hoàn thiện gian hàng triễn lãm của công ty Yale


Hình ảnh nhân viên công ty Gia Long đang hoàn thiện gian hàng triễn lãm của công ty Yale


Một số hình ảnh cận của gian hàng triễn làm Yale